Sākums‎ > ‎

Akreditācijas

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratoriju un Sertifikācijas biroju ir akreditējis LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana. Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-224-11-2001.

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām cietās biodegvielas fizikālā testēšanā un LR MK 06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"  reglamentētā sfērā - apaļo kokmateriālu uzmērīšanā. Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-391-03-2009.

2002. gada 27. novembrī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK ir parakstījis Eiropas Akreditācijas kooperācijas (European co-operation for Accreditation) Daudzpusējo nacionālo akreditācijas sistēmu atzīšanas līgumu (MLA) šādās jomās: 
  • testēšanas laboratoriju akreditācija;
  • produktu sertificēšanas institūciju akreditācija;
  • kalibrešānas laboratoriju akreditācija;
  • kvalitātes sistemu sertificēšanas institūciju akreditācija;
  • personu sertificēšanas institūciju akreditācija.
LATAK akreditētās LKKES Testēšanas laboratorijas un Sertifikācijas biroja izdotie sertifikāti un pārskati tiek atzīti Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējo nacionālo akreditācijas sistēmu atzīšanas līguma parakstītājvalstīs. Ar dalībvalstu sarakstu var iepazītieEiropas Akreditācijas kooperācijas interneta vietnē.