Sākums‎ > ‎

Jaunumi

Kokmateriālu testēšanas laboratorijas izveide

2008.gada jūlijā pie LKKES tika izveidota Kokmateriālu testēšanas laboratorija, kas ir neatkarīga Savienības institūcija. 2009.gada 5.jūnijā Kokmateriālu testēšanas laboratorija saņēma Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja Akreditācijas apliecību Nr.LATAK-T-391-00-2009-A, kas apliecina, ka Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā: apaļo kokmateriālu uzmērīšana.

Augošas koksnes krājas vērtēšana

Jebkuram meža īpašniekam ir svarīgi iegūt pilnu informāciju par izstrādājamo cirsmu gan pēc apjoma un kvalitātes, gan arī par iespējamo tirgus vērtību. Šajā sakarā LKKES SB sertificēti speciālisti veic cirsmu iestigošanu un novērtēšanu, tādā veidā gūstot pilnu ieskatu par iegūstamajiem sortimentiem, kas ļauj plānot tālāku to realizāciju atkarībā no tirgus konjunktūras, ka arī gūst ieskatu par iespējamo peļņu no realizācijas.

Apaļkoksnes kvalitātes vērtēšana un kvantitātes uzmērīšana

Pieaugot apaļkoksnes cenām kokrūpniecībā sevišķi aktuāls kļūst jautājums par sortimentu novērtēšanu atbilstoši to kvalitātei, jo pareizi izvērtējot par vienu un to pašu sortimenta nogriezni var saņemt divreiz lielāku samaksu. Lai izpildītu likuma “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” un MK noteikumu Nr 744 “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” pie LKKES ir izveidota “Kokmateriālu testēšanas laboratorija” (TL), kas sniedz pakalpojumus apaļo kokmateriālu uzmērīšanā saskaņā ar standarta LVS 82:2003 noteiktajām prasībām.

Zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes novērtēšana– sertificēšana

Kokmateriālu izmantošana būvniecībā laika gaitā nav mazinājusies un tā arvien  pieaug dažādās būvkonstrukcijās. Tāpēc jo svarīgi ir nodrošināt Valstī pieņemto normatīvi reglamentējošos dokumentos noteikto prasību izpildi, kas nodrošinātu būvizstrādājumu nekaitīgumu un drošumu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. Iestājoties Eiropas savienībā mums ir saistoša arī ES Būvizstrādājumu tirgus normatīvā vide, kas paredz visās dalībvalstīs vienotu un harmonizētu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmu un marķēšanu ar CE zīmi. LKKES kokmateriālu testēšanas laboratorija, kurā darbojas sertificēti speciālisti, var sniegt palīdzību zāģētavām ražošanas procesa kontroles sākotnējā novērtēšanā un uzraudzībā, kā arī personāla sertifikāciju.

LKKES turpina organizēt apmācības visās sertifikācijas sfērās (A;M;S;Z).

Kokmateriālu ekspertu atskaites veidlapa atrodama šeit: Veidlapa

Comments