Kontakti

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

LKKES prezidents Antons Orinskis
M: 29422052
E: lkkes@lkkes.lv

Sertifikācijas biroja direktors Andis Ābele
M: 26266825
E: sertifikacija@lkkes.lv

Testēšanas laboratorijas vadītājs Uldis Grīnfelds
M: 26134140
E: laboratorija@lkkes.lv


Rekvizīti
Reģ.Nr. 40008006529
PVN Reģ.Nr.LV40008006529
Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
M: 29422052
E: lkkes@lkkes.lv
F: 67555934

Bankas rekvizīti
A/S SEB banka Vecrīgas filiāle, Pils ielā 23 Rīgā, LV-1050
Konts LV73UNLA0001001700061
Bankas kods UNLALV2X001