Sertifikācijas birojs

LKKES Sertifikācijas birojs ir neatkarīga LKKES institūcija.

LKKES Sertifikācijas birojs ir saņēmis akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-224-7-2001, ar kuru Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs apstiprina, ka Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām šādās sfērās:
1.    apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
2.    meža inventarizācijas veicējs;
3.    augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
4.    smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
5.    zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.   Nākamais eksāmens meža inventarizācijas darbu veicēju sertifikācijas jomā notiks 16.02.2018. pulksten 10.00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes 45. auditorijā, Akadēmijas ielā 11, Jelgavā.