Sertifikācijas birojs

LKKES Sertifikācijas birojs ir neatkarīga LKKES institūcija.

LKKES Sertifikācijas birojs ir saņēmis akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-224-11-2001, ar kuru Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs apstiprina, ka Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām šādās sfērās:
1.    apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
2.    meža inventarizācijas veicējs;
3.    augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
4.    smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
5.    zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.