Augoša koksne

Jebkuram meža īpašniekam ir svarīgi iegūt pilnu informāciju par izstrādājamo cirsmu gan pēc apjoma un kvalitātes, gan arī par iespējamo tirgus vērtību. Šajā sakarā LKKES SB sertificēti speciālisti veic cirsmu iestigošanu un novērtēšanu, tādā veidā gūstot pilnu ieskatu par iegūstamajiem sortimentiem, kas ļauj plānot tālāku to realizāciju atkarībā no tirgus konjunktūras, ka arī gūst ieskatu par iespējamo peļņu no realizācijas.