Cenrādis


LKKES Sertifikācijas birojs ietur šādu samaksu par sertifikāciju:

1.  sertifikācijas jomām:

  • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
  • S - smalcinātās koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.
 
Maksājuma mērķis
 
Maksājuma apjoms, EUR (bez PVN)
Kompetences sertifikāta lietošanas uzraudzība (neatkarīgi no sertifikāta piešķiršanas laika un to skaita). 
150.00 *
vienu reizi gadā
Eksāmena kārtošana (neatkarīgi no eksāmena rezultāta - arī tad, ja pretendents neierodas uz eksāmenu neattaisnojošu cēloņu rezultātā). Šī samaksa ietver arī atbilstošā kompetences sertifikāta izgatavošanu. 
98.00

Kompetences sertifikāta derīguma laika pagarināšana (par katru sertifikātu).
70.00

*
ja ir iegūts sertifikās arī meža inventarizācijas darbu veicēja (B) jomā, tad uzraudzības maksa par A, M, S un Z jomas sertifikātiem ir EUR 75.00 (bez PVN) vienu reizi gadā.
2.  sertifikācijas jomai:

  • B - meža inventarizācijas darbu veicējs.

Maksājuma mērķis
 
Maksājuma apjoms, EUR (bez PVN)
Kompetences sertifikāta lietošanas uzraudzība (neatkarīgi no sertifikāta piešķiršanas laika).
240.00 vienu reizi gadā
Eksāmena kārtošana (neatkarīgi no eksāmena rezultāta - arī tad, ja pretendents neierodas uz eksāmenu neattaisnojošu cēloņu rezultātā). Šī samaksa ietver arī atbilstošā kompetences sertifikāta izgatavošanu. 
98.00
   


        Samaksas kārtība:
   
Katram sertifikācijas pretendentam, sertificētajai personai LKKES nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā.