Cenrādis


LKKES Sertifikācijas birojs ietur šādu samaksu par sertifikāciju:

1.  sertifikācijas jomās:

  • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
  • S - smalcinātās koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.
 
Maksājuma mērķis
 
Maksājuma apjoms, EUR (bez PVN)
Sertificētās personas darbības uzraudzība (neatkarīgi no sertifikātu piešķiršanas laika un to skaita). 
150.00 *
vienu reizi gadā
Eksāmena kārtošana (neatkarīgi no eksāmena rezultāta - arī tad, ja pretendents neierodas uz eksāmenu ). Šī samaksa ietver arī atbilstoša sertifikāta un zīmoga izgatavošanu. 
98.00

Atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršana, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidzies (par katru sertifikātu).
70.00

*
ja ir iegūts sertifikāts arī meža inventarizācijas darbu veicēja (B) jomā, tad uzraudzības maksa par A, M, S un Z jomas sertifikātiem ir EUR 75.00 (bez PVN) vienu reizi gadā.
2.  sertifikācijas jomā:

  • B - meža inventarizācijas darbu veicējs.

Maksājuma mērķis
 
Maksājuma apjoms, EUR (bez PVN)
Sertificētās personas darbības uzraudzība (neatkarīgi no sertifikāta piešķiršanas laika).
240.00 vienu reizi gadā
Eksāmena kārtošana (neatkarīgi no eksāmena rezultāta - arī tad, ja pretendents neierodas uz eksāmenu ). Šī samaksa ietver arī atbilstoša sertifikāta un zīmoga izgatavošanu. 
98.00
 Atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršana, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidzies.

 70.00
   


        Samaksas kārtība:
   
Katram sertifikācijas pretendentam, sertificētajai personai LKKES nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā.