Iesniegums sertifikācijai

    
Pretendentam uz sertifikāciju ir jāaizpilda un Sertifikācijas birojam jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv, vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) zemāk esošais attiecīgais iesniegums sertifikācijai:

1. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomās:
  • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
  • S - smalcinātās koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomā:
  • B - meža inventarizācijas darbu veicējs.

Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):
  • izglītību apliecinošus dokumentus;
  • apliecinājumu par darba pieredzi (attiecas uz A, M, S un Z jomu, ja pretendents nav ieguvis vidējo profesionālo vai augstāko profesionālo izglītību mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitātē).
Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: 26266825; 29358901; 29422052; sertifikacija@lkkes.lv.


ĉ
Andis Ābele,
2018. gada 25. jūn. 02:40
ĉ
Andis Ābele,
2018. gada 25. jūn. 02:41