Iesniegums sertifikācijai

    
Pretendentam uz sertifikāciju ir jāaizpilda un Sertifikācijas birojam jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv, vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) zemāk esošais attiecīgais iesniegums sertifikācijai:

1. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomās:
  • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
  • S - smalcinātās koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
  • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomā:
  • B - meža inventarizācijas darbu veicējs.

Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):
  • personu apliecinošs dokuments;
  • izglītību apliecinošus dokumentus (ja pretendents nav ieguvis vidējo profesionālo vai augstāko profesionālo izglītību mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitātē, tad A, M, S un Z jomā papildus jāiesniedz arī darba līgums, kas apliecina darba pieredzi ar mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitāti saistītā amatā vismaz pēdējo četru mēnešu laikā, un rekomendāciju no attiecīgā uzņēmuma).
Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: 26266825; sertifikacija@lkkes.lv.


ĉ
Andis Ābele,
2017. gada 18. jūn. 23:55
ĉ
Andis Ābele,
2017. gada 18. jūn. 23:55