Iesniegums sertifikācijai

    

1.    Iesniegumu sertifikācijai pretendents var iesniegt šādās sertifikācijas jomās:

1.1.    A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.2.    B – meža inventarizācijas darbu veicējs;

1.3.    M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

1.4.    S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.5.    Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2.    Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras ir ieguvušas vismaz vidējo profesionālo vai vidējo izglītību.

3.    Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras atbilst kādai no šādām prasībām:

3.1.    ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežsaimniecībā vai akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā;

3.2.   ir iegūta augstākā, vidējā profesionālā vai vidējā izglītība un apgūta licencēta profesionālās izglītības programma vismaz 240 stundu apjomā, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.


Pretendentam uz sertifikāciju ir jāaizpilda un Sertifikācijas birojam jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv, vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) zemāk esošais attiecīgais iesniegums sertifikācijai:

1. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomās A, M, S, Z;
2. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomā B.

Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

1.1.       izglītību apliecinošus dokumentus;

1.2.       personas datu maiņu apliecinošus dokumentus (ja piemērojams).


Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: 26266825; 29358901; 29422052; sertifikacija@lkkes.lv.


ĉ
Andis Ābele,
2020. gada 1. apr. 07:30
ĉ
Andis Ābele,
2020. gada 1. apr. 07:30