Cietās biodegvielas fizikālā testēšana

Woodchip. Photo: Lignum Group
Kokmateriālu testēšanas laboratorija veic cietās biodegvielas fizikālo testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Testēšanas laboratorija sniedz šādus pakalpojumus:
  • Paraugu ņemšana pēc LVS EN 14778:2011 "Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana"
  • Paraugu sagatavošana pēc LVS EN 14780:2011 "Cietās biodegvielas. Paraugu sagatavošana"
  • Kopējais mitrums pēc LVS EN 18122:2016 "Cietās biodegvielas. Pelnu satura noteikšana"
  • Kopējais mitrums pēc LVS EN 18134-6:2016 "Cietās biodegvielas. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšanas krāsns metode. 2.daļa: Kopējais mitrums. Vienkāršota metode"