Apaļo kokmateriālu uzmērīšana

Kokmateriālu izmantošana būvniecībā laika gaitā nav mazinājusies; gluži pretēji - to izmantojums dažādās būvkonstrukcijās arvien pieaug. Tāpēc svarīgi ir nodrošināt valstī pieņemto normatīvi reglamentējošos dokumentos noteikto prasību izpildi, kas nodrošinātu būvizstrādājumu nekaitīgumu un drošumu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai saistoša ir arī ES Būvizstrādājumu tirgus normatīvā vide, kas paredz visās dalībvalstīs vienotu un harmonizētu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmu un marķēšanu ar CE zīmi. LKKES Testēšanas laboratorija, kurā darbojas sertificēti speciālisti, var sniegt palīdzību zāģētavām ražošanas procesa kontroles sākotnējā novērtēšanā un uzraudzībā, kā arī personāla sertifikāciju. Pieaugot apaļkoksnes cenām kokrūpniecībā, sevišķi aktuāls kļūst jautājums par sortimentu novērtēšanu atbilstoši to kvalitātei. Pareizi izvērtējot, par vienu un to pašu sortimenta nogriezni var saņemt divreiz lielāku samaksu. LKKES Kokamteriālu testēšanas laboratorija sniedz pakalpojumus apaļo kokmateriālu uzmērīšanā saskaņā ar standarta LVS 82:2020 noteiktajām prasībām au atbilstoši likuma “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” un MK noteikumu Nr 744 “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” noteiktajām normām.

LR MK noteikumu Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" reglamentētajās sfērās:

  • LVS 82:2020: Apaļo kokmateriālu uzmērīšana

  • LVS EN 1309-3:2018: Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi

  • LVS 80:1997: Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē


Individuālā apaļkoku uzmērīšana pēc LVS 82:2020 (uzmērot: tievgali un raukuma, pēc vidusscaurmēra, uzmērot abus galus).


Grupveida uzmērīšana pēc LVS 82:2020