Kontakti

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

Rekvizīti
Reģ. Nr. 40008006529
PVN Reģ. Nr.LV40008006529
Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
M: 29422052
E: lkkes@lkkes.lv

Bankas rekvizīti
A/S SEB banka
Konts LV40UNLA0055003661420
Bankas kods UNLALV2X001

LKKES prezidents,
Testēšanas laboratorijas vadītājs Uldis Grīnfelds
M: 26134140
E: laboratorija@lkkes.lv

LKKES valdes priekšsēdētājs Antons Orinskis
M: 29422052
E: lkkes@lkkes.lv

Sertifikācijas biroja direktors Andis Ābele
M: 26266825
E: sertifikacija@lkkes.lv