Sadarbības partneri

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Sveaskog Baltfor

Billerudkorsnas

Meža un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūts

Latvijas Biozinātņu
un tehnoloģiju universitāte

Meža fakultāte

LatGran

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Valsts meža dienests

Latvijas valsts meži

Latvijas Valsts
m
ežzinātnes institūts "Silava"

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs"
filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

Domše Latvija

WT Terminal

Rottnerus Baltic