A M S Z

Sertificēto personu reģistrs


Reģistrā norādīti sertifikātu derīguma beigu datumi.

Reģistrā nav norādīti atceltie sertifikāti un personas, kuru sertifikāti ir atcelti.

Reģistrā lietotie apzīmējumi:

  • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

  • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

  • S - smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

  • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

AMSZ