Sertifikācijas birojs

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) Sertifikācijas birojs ir neatkarīga Savienības institūcija.

LKKES Sertifikācijas birojs ir saņēmis akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-224-12-2001, ar kuru Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" apliecina, ka LKKES Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 noteikumiem šādās sfērās:

1. apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

2. meža inventarizācijas veicējs;

3. augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

4. smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

5. zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.


Kvalitātes nodrošināšanas politika

Sertifikācijas shēma

Iesniegums sertifikācijai

Mācību kursu tēmas un normatīvo dokumentu saraksts

Atkārtota sertifikācija, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidzies

Cenrādis

Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība


Kontakti
Sertifikācijas biroja direktors Andis Ābele
M: 26266825
E: sertifikacija@lkkes.lv