Atkārtota sertifikācija,
ja beidzas sertifikāta derīgums

Iesniegums un prasības

Atkārtotu sertifikāciju (sertifikāta derīguma laiku) piešķir, ja sertificētā persona:

  • ir iesniegusi parakstītu iesniegumu par atkārtotu sertifikāciju, aktualizētu informāciju par sevi un parakstītu vienošanos par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu (izmantojot zemāk esošo attiecīgo veidlapas datni);

  • ir iesniegusi atskaiti par iepriekšējā kalendārā gada laikā veikto darbu apjomu (attiecas uz A, M, S un Z jomu);

  • sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu (attiecas uz B jomu).

Rīcība

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas noteikumiem, tiek noformēs lēmums par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmums par sertifikāta darbības atcelšanu.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

Desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtota sertifikāta izsniegšanu, informācija par sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas simbols netiek mainīts.

Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu, kas attiecas uz sertifikācijas jomu.

Maksa par atkārtotu sertifikāciju un sertificētās personas darbības uzraudzību norādīta cenrādī.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju:

   • Sertifikācijas biroja direktors: sertifikacija@lkkes.lv, 26266825;

   • Sertifikācijas biroja lietvede: sertifikacija@lkkes.lv, 29358901.