Cenrādis

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs ietur šādu samaksu par sertifikāciju:

1. sertifikācijas jomās:

   • A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

   • M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

   • S - smalcinātās koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

   • Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

Cenradis AMSZ

* ja ir iegūts sertifikāts arī meža inventarizācijas veicēja (B) jomā, tad uzraudzības maksa par A, M, S un Z jomas sertifikātiem ir 75,00 EUR (bez PVN) vienu reizi gadā.

2. sertifikācijas jomā:

   • B - meža inventarizācijas veicējs.

Cenradis B

Samaksas kārtība

Katram sertifikācijas pretendentam, sertificētajai personai biedrība "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā.