Cenrādis

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs ietur šādu samaksu par sertifikāciju:

1.  sertifikācijas jomās:

Cenradis AMSZ

* ja ir iegūts sertifikāts arī meža inventarizācijas veicēja (B) jomā, tad uzraudzības maksa par A, M, S un Z jomas sertifikātiem ir 75,00 EUR (bez PVN) vienu reizi gadā.

2.  sertifikācijas jomā:

Cenradis B

Samaksas kārtība

    Katram sertifikācijas pretendentam, sertificētajai personai biedrība "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā.