Iesniegums atkārtotai sertifikācijai,
ja beidzas sertifikāta derīgums

Iesniegums un prasības

Atkārtotu sertifikāciju (sertifikāta derīguma laiku) piešķir, ja sertificētā persona:

Ja tas ir iespējams, iesnieguma parakstīšanai vēlams un ieteicams izmantot elektronisko parakstu.

Rīcība

Ja pretendenta darbība atbilst sertifikācijas noteikumiem, tiek noformēs lēmums par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmums par sertifikāta darbības atcelšanu.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

Desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtota sertifikāta izsniegšanu, informācija par sertificēto personu un sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas burts netiek mainīts.

Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, sertifikātu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu saraksts, kas attiecas uz sertifikācijas jomu (dokumenti tiek parakstīti ar elektronisko parakstu).

Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Maksa par atkārtotu sertifikāciju un sertificētās personas darbības uzraudzību norādīta cenrādī.

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: