Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

"Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) dibināta 1994. gada 7. janvārī. 1997. gada 14. maijā savienība tika pārveidota par profesionālu biedrību (reģistrācijas apliecības nr. 40008006529).  1999. gadā tika izveidots Sertifikācijas birojs, bet 2008. gadā - Kokmateriālu testēšanas laboratorija.

LKKES galvenie mērķi

LKKES darbības metodes

LKKES sniegtie pakalpojumi

LKKES Sertifikācijas birojs ir LATAK akreditēta institūcija ar reģistrācijas numuru S3-224, kas apliecina, ka LKKES Sertifikācijas birojs atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām ir kompetents veikt personu sertificēšanu šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir LATAK akreditēta institūcija ar reģistrācijas numuru T-391, kas apliecina, ka LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 prasībām ir kompetenta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu testēšanai.