Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

"Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) dibināta 1994. gada 7. janvārī. 1997. gada 14. maijā savienība tika pārveidota par profesionālu biedrību (reģistrācijas apliecības nr. 40008006529).  1999. gadā tika izveidots Sertifikācijas birojs, bet 2008. gadā - Kokmateriālu testēšanas laboratorija.

LKKES galvenie mērķi

LKKES darbības metodes

LKKES sniegtie pakalpojumi

LKKES Sertifikācijas birojs ir neatkarīga Savienības institūcija un veic personu sertificēšanu atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” noteikumiem un ir akreditēta institūcija kopš 2001. gada. Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" izsniegtā akreditācijas apliecībā apliecina, ka biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 noteikumiem šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir akreditēta institūcija, kas ir reģistrēta LATAK ar testēšanas laboratorijas zīmi LATAK-T-391, kas apliecina, ka LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu fizikālo testu veikšanai, un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, saskaņā ar LVS 82:2020, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.