Iesniegums atkārtotai sertifikācijai,
ja beidzas sertifikāta derīgums

Iesniegums un prasības

Atkārtotu sertifikāciju un sertifikāta derīguma laiku piešķir, ja sertificētā persona:

Ja tas ir iespējams, iesnieguma parakstīšanai vēlams un ieteicams izmantot elektronisko parakstu.

Rīcība

Ja pretendenta darbība un iesniegtā dokumentācija  atbilst sertifikācijas noteikumiem, tiek noformēs lēmums par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmums par sertifikāta darbības atcelšanu.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir 5 (pieci) gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām (tikai tad, ja par to joprojām ir atbilstoša norāde sertificēto personu reģistrā institūcijas tīmekļa vietnē https://www.lkkes.lv).

Informācija par sertificēto personu un sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtotu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāta izsniegšanu.

Atkārtoti izsniedzot sertifikātu, tā numurs un sertifikācijas jomas burts netiek mainīts.

Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, 10 (desmit) darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, sertifikātu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu saraksts, kas attiecas uz sertifikācijas jomu (dokumenti tiek parakstīti ar elektronisko parakstu).

Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Maksa par sertificētās personas darbības uzraudzību norādīta cenrādī.

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: