Kokmateriālu testēšanas laboratorija

LKKES (biedrība "Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība") Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 prasībām ir akreditēta Valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ar reģistrācijas numuru T-391. LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu testēšanai

Piedāvātie pakalpojumi:

Kontakti
Kokmateriālu testēšanas laboratorijas vadītājs Normunds Dzirnieks
M: 29213903

E: osta@lkkes.lv

Kvalitātes vadītājs Andis Ābele

M: 26266825

E: laboratorija@lkkes.lv