Sertifikācijas birojs

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) Sertifikācijas birojs ir neatkarīga Savienības institūcija.

LKKES Sertifikācijas birojs ir saņēmis akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-224-13-2001, ar kuru Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" apliecina, ka LKKES Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 noteikumiem šādās sfērās:

Kontakti
Sertifikācijas biroja direktors Andis Ābele
M: 26266825
E: sertifikacija@lkkes.lv