B

Sertificēto meža inventarizācijas veicēju reģistrs

Informācija par atceltajiem sertifikātiem un personām, kuru sertifikāti ir atcelti, reģistrā tiek uzturēta sešus mēnešus, sākot no datuma, kad sertifikāta darbība ir atcelta (pēc tam informācija no reģistra tiek dzēsta).

B