Sertificēto personu reģistrs

A - apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs

M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs

S - smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs

Z - zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs