Akreditācijas

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) Sertifikācijas biroju un Kokmateriālu testēšanas laboratoriju ir akreditējusi Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK).

LKKES Sertifikācijas birojs atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām ir akreditēts veikt personu sertificēšanu šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana. LATAK reģistrācijas numurs S3-224.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām ir akreditēta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu testēšanai.  LATAK reģistrācijas numurs T-391.

2002. gada 27. novembrī LATAK ir parakstījis Eiropas Akreditācijas kooperācijas (European co-operation for Accreditation) Daudzpusējo līgumu (EA MLA) šādās jomās: 

LATAK akreditētās LKKES Sertifikācijas biroja un Kokmateriālu testēšanas laboratorijas izdotie sertifikāti un pārskati tiek atzīti Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma parakstītājvalstīs. Ar dalībvalstu sarakstu var iepazīties Eiropas Akreditācijas kooperācijas vietnē.

Aplieciba_T-391-14.pdf
Akreditacijas aplieciba_S3-224-04.pdf