A F M S Z

Sertificēto personu reģistrs


Reģistrā norādīti sertifikātu derīguma beigu datumi.

Reģistrā nav norādīti atceltie sertifikāti un personas, kuru sertifikātu darbība ir atcelta.

Reģistrā lietotie apzīmējumi:

AMSZ