Cenrādis

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs ietur šādu samaksu par sertifikāciju:

Sertifikācijas jomas un to apzīmējumi:

ABMSZ-3_1

Samaksas kārtība

    Katram sertifikācijas pretendentam, sertificētajai personai biedrība "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā.