Sertificētās personas atskaite

Par iepriekšējā kalendārā gadā veikto darbu apjomu (attiecas uz A, M, S un Z jomā sertificētajām personām).

Atskaite ir jāiesniedz vismaz vienu reizi gadā.