Normatīvo dokumentu un mācību tēmu saraksts

Sertificēšanas pārbaudes jautājumi un uzdevumi pamatojas uz norādītajām tēmām un normatīviem dokumentiem atbilstoši katrai sertifikācijas jomai.

A - Apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

Citi materiāli:

B - Meža inventarizācijas veicējs


Mācību kursu tēmas:

Noteikumi (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

Likumi (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

Citi materiāli:

M - Augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs


Standarti:

Citi materiāli (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

S - Smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

Citi materiāli:

Z - Zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

Citi materiāli: