Sadarbības partneri

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Sveaskog Baltfor

 Billerudkorsnas

Meža un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūts 

Latvijas Biozinātņu
un tehnoloģiju universitāte

Meža un vides zinātņu fakultāte

LatGran

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Valsts meža dienests

Latvijas valsts meži

Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts "Silava"

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs"
filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

Domše Latvija

WT Terminal