Sūdzību un apelāciju izskatīšanas noteikumi

I. Pretenziju iesniegšanas termiņi un adresāti

Pretenziju iesniegšana par personas atbilstības sertifikācijai pārbaudes lēmumu 

 Pretenziju iesniegšana par sertificēšanas pārbaudi (eksāmenu) 

 Pretenziju iesniegšana par sertificētās personas darbību

 

II. Pretenziju iesniegšanas kārtība