Kontakti

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība (LKKES)

Rekvizīti
Reģ. Nr. 40008006529
PVN Reģ. Nr.LV40008006529
Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
M: 29121530
E: lkkes@lkkes.lv

Bankas rekvizīti
A/S SEB banka
Konts LV40UNLA0055003661420
Bankas kods UNLALV2X001

Kokmateriālu testēšanas laboratorija

E: osta@lkkes.lv

E: laboratorija@lkkes.lv

Sertifikācijas birojs

M: 26266825

E: sertifikacija@lkkes.lv