Iesniegums pirmreizējai sertifikācijai

Sertifikācijas jomas un noteikumi izglītībai

1.1. A (apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs);

1.2. B (meža inventarizācijas veicējs);

1.3. M (augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs);

1.4. S (smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs);

1.5. Z (zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs).


2.1. A, S un Z jomā – vismaz vidējā profesionālā vai vidējā izglītība;

2.2. M jomā – vismaz vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā.


3.1. ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija mežsaimniecībā (izņemot šīs lapas 3.3. punktā norādīto);

3.2. ir iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā (izņemot šīs lapas 3.3. punktā norādīto);

3.3. ja personas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti, tad papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

Iesniegums

Personām, kas pretendē uz sertifikātu, ir jāaizpilda un jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) parakstīts iesniegums un parakstīta vienošanās par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu (izmantojot zemāk esošo attiecīgo veidnes datni).

Ja tas ir iespējams, iesnieguma parakstīšanai vēlams un ieteicams izmantot elektronisko parakstu.


Iesniegumampievieno (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

un īpašos gadījumos:


Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: