Cietās biodegvielas fizikālā testēšana

LKKES (biedrība "Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība") Kokmateriālu testēšanas laboratorija veic cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu testēšanai atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 prasībām. 

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija sniedz šādus pakalpojumus: