A M S Z

Sertificēto personu reģistrs


Reģistrā norādīti sertifikātu derīguma beigu datumi.

Reģistrā nav norādīti atceltie sertifikāti un personas, kuru sertifikāti ir atcelti.

Reģistrā lietotie apzīmējumi:

AMSZ